PRIVACYBELEID VAN RESTAURANT O’PAZZO B.V.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Restaurant O’Pazzo B.V.(hierna O’Pazzo) verwerkt van haar gasten of andere geïnteresseerden.

Indien u O’Pazzo of de website van O’Pazzo bezoekt, een betaling doet of uw O’Pazzo familiekaart gebruikt of om een andere reden persoonsgegevens aan O’Pazzo verstrekt, b.v. om de rekening op te sturen, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: O’Pazzo Mariniersweg 90 3011 NV Rotterdam KVK 53428811. De functionaris gastenbeheer is bereikbaar via info@opazzo.nl of 010-2827107.

2. Welke gegevens verwerkt O’Pazzo en voor welk doel

2.1 In het kader van uw bezoek, betaling of gebruik van de familiekaart kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

a) voor- en achternaam bij betalen op rekening
b) adresgegevens eventueel postadres bij betaling op rekening
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) bij betaling op rekening of bij het gebruik van de familiekaart
d) camera beelden die nodig zijn voor de veiligheid.

2.2 O’Pazzo verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam en e-mailadres wordt gebruikt voor contact, het sturen van een nieuwsbrief en voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie
b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van rekeningen, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van O’Pazzo
c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen te ontvangen

2.3 uw naam, adres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk 1 jaar na afloop van de afhandeling van uw bestelling, mededeling of eventuele vraag gebruikt om u van dienst te zijn.

E-mail berichtgeving (opt-out): O’Pazzo gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via info@opazzo.nl.

3. Bewaartermijnen

O’Pazzo verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang u ervoor kiest om gebruik te maken van de familie kaart om kortingen te ontvangen. Op het moment dat u besluit uw familiekaart in te leveren worden uw persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft O’Pazzo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt O’Pazzo gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de administratie van O’Pazzo kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. O’Pazzo zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.
5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@opazzo.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.